De Coachingsacteurs

  

 Ga naar:
 Peet Hoffmanns
 Berdine Segers
 Christien Sepers


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wij zijn

Wij zijn acteurs die gericht zijn op het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen via coaching, trainingen en assessments.
Wij spelen een breed scala van gedragingen met de gewenste intensiteit.
Wij geven zorgvuldige en onderbouwde feedback.

        
      
Peet Hoffmanns                Berdine Segers                    Christien Sepers
 
 
Peet werkt als coachingsacteur en  procesbegeleider voor kleine groepen (1-4 personen). 
Zorg voor en verbinding met de coachee zijn Peets drijfveren. 
Helder krijgen wat de gevoelens, behoeften en  wensen van de ander zijn.
Samen zoeken naar het werkelijke dilemma, "de vraag  achter de vraag".
Hij werkt graag met het repertoire van het emotioneel lichaamswerk.
Hij woont in Leiderdorp.

Berdine kwam als actrice in aanraking met het acteren in trainingen en voelde zich daar meteen op haar plek.
Ze heeft ook een opleiding en werkervaring in de welzijnsector.
Zij 
merkt dat ze deze twee richtingen binnen het coachingsacteren goed kan combineren.
Berdine is pragmatisch en kan snel schakelen.
Zij woont in Den Haag.

Christien is goed thuis in de bedrijfswereld en overheid. 
Voor zij acteerde in coachingstrajecten en trainingen, werkte Christien onder andere als consultant en projectmanager. 
Christien verbindt een sterk analytisch vermogen met creativiteit. 
Zij woont in Bennebroek (Haarlem).